Ekonomi

Stöld
Snåla banker
Miljarder
Sparkapital
Global elit
Alltid närvarande
Priset på pengar
Attack
Förhandlingar