Ekonomi

Dela vinsten?

Sumererna…

Ännu en kris

Stöld

Snåla banker

Miljarder

Sparkapital

Global elit

Alltid närvarande