De fattiga blir fattigare

© 2021 Robert Toth, Grafeus - Samtida motstridigheter
Design by Tecknare.se