Grafeus

Sumererna…

Häll opp!

Gammal och förvirrad

Den nya guden

Själva fundamentet

Globala problemlösare

Ännu en dag

Ju fler supermakter…

Femte dosen